ReadyPlanet.com
dot dot
dot
General
dot
bulletการเข้าสู่ระบบจัดการ Web Hosting
bulletการเปลี่ยน Password ในการเข้าสู่ระบบจัดการ Web Hosting
bulletการเปลี่ยนภาษาภายในระบบจัดการ Web Hosting
bulletSupport Tickets
bulletการเข้าสู่ระบบจัดการ Domain Name
bulletการตั้งค่าโดเมนเนม
bulletการสำรองข้อมูล
dot
Sites & Customer Statistics
dot
bulletข้อมูลพื้นฐานเวบไซต์
bulletการตรวจสอบพื้นที่ และ Traffic
dot
Database
dot
bulletการสร้างฐานข้อมูล MySQL
bulletการใช้งานฐานข้อมูลผ่าน phpMyAdmin
dot
Web-FTP/Password Protection of Directories
dot
bulletการเพิ่ม User สำหรับ FTP
bulletการจัดการไฟล์ผ่านโปรแกรม FTP Client
bulletการจัดการไฟล์ผ่าน Web-FTP
bulletการสร้างโฟลเดอร์
bulletการอัพโหลดไฟล์ผ่าน Web-FTP
bulletการเปลี่ยนชื่อ สิทธิ์ ที่อยู่ของไฟล์/โฟลเดอร์ และการลบไฟล์/โฟลเดอร์
bulletการตั้งรหัสสำหรับโฟลเดอร์
dot
Email
dot
bulletการเพิ่ม Email Account
bulletการติดตั้ง email ใน Outlook Express
bulletForwarding Email
การสร้างโฟลเดอร์ article

เข้าสู่ส่วน Web-FTP

คลิก สร้างโฟลเดอร์

 

กรอกชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการสร้างในช่อง ชื่อ
ระบุตำแหน่งของโฟลเดอร์ที่ folder

คลิก บันทึก

จะพบโฟลเดอร์ปรากฎอยู่ในตำแหน่งที่ได้ระบุไว้
Web-FTP/Password Protection of Directories

การเพิ่ม User สำหรับ FTP article
การจัดการไฟล์ผ่านโปรแกรม FTP Client article
การจัดการไฟล์ผ่าน Web-FTP article
การอัพโหลดไฟล์ผ่าน Web-FTP article
การเปลี่ยนชื่อ สิทธิ์ ที่อยู่ของไฟล์/โฟลเดอร์ และการลบไฟล์/โฟลเดอร์ article
การตั้งรหัสสำหรับโฟลเดอร์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.